Audite Logo Audite Organum Varhany
Aktuálně Koncerty Mezinárodní varhanní festival Svatojakubské varhany
   


Vánoční varhanní koncerty
Christmas Organ Concerts

26. 12. 2014 a 1. 1. 2015 v 16 hodin / at 4 p.m.
Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením vokálních a instrumentálních souborů.
Organ concerts of Christmas music performed together with vocal and instrumental chamber groups.


Varhanní hudba
Organ Music

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica,
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

30. 11. 2014 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. TEML (1935)
Prolog z cyklu Mysterium sacrum

J. S. BACH (1685-1750)
chorálová předehra „Nun komm, der Heiden Heiland“ / Přijď, spasení národů“ BWV 659

G. BÖHM (1661-1733)
Praeludium a moll

L. J. A. LEFÉBURE-WELY (1817-1869)
Verset in F dur

M. REGER (1873-1916)
chorálová předehra „Ein´feste Burg ist unser Gott“
Toccata d moll, op. 59


7. 12. 2014 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. F. DANDRIEU (1682-1738)
Magnificat – Duo - Dialogue

J. S. BACH (1685-1750)
chorál „Meine Seele erhebt den Herren“ BWV 648 / „Velebí má duše Hospodina“

J. WEINBERGER (1896-1967)
Miriam
Rachel
Deborah
z cyklu Dedication (Five preludes for Organ)

P. EBEN (1929-2007)
Epilog

F. DE LA TOMBELLE (1854-1928)
Toccata e moll, op. 23, č. 3


14. 12. 2014 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

D. ZIPOLI (1688-1726)
Verso I-IV in g, Canzona
All´Offertorio

velké varhany / great organ

E. GIGOUT (1844-1925)
Toccata h moll

C. FRANCK (1822-1890)
Cantabile

J. S. BACH (1685-1750)
chorálová předehra „Gottes Sohn ist kommen“ BWV 600 / „Boží Syn přichází“

G. MACMASTER (1862-1898)
Toccata A dur


21. 12. 2014 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

D. BUXTEHUDE (1637-1707)
Preludium D dur BuxWV 139

E. GIGOUT (1844-1925)
Toccata h moll

P. A. YON (1886-1943)
Humoresque „L´organo primitivo“ (Toccatina for Flute)

P. EBEN (1929-2007)
Malá chorální partita na „Ježíši, jsi celý můj život“ /
      / Small Chorale Partita on „O Jesu, all mein Leben bist du“

J. DEMESSIEUX (1921-1968)
Rorate caeli

J. S. BACH (1685-1750)
Toccata a fuga d moll BWV 565


Nové CD / New CD !!!

Obsah CD / Complete Track List     

Svatojakubská neděle
Sunday at St. James´

Irena Chřibková - varhany / organ

Naše další CD... / More CDs...


Nadační fond Sancti Jacobi Organum

V letošnim roce vznikl Nadační fond Sancti Jacobi Organum pro shromáždění finančních prostředků
nutných k úhradě modernizace hracího stolu svatojakubských varhan a poté i jako finanční rezerva
pro případné větší opravy. Více na www.sanctijacobiorganum.com

The Sancti Jacobi Organum foundation

has been established in order to raise the needed financial means for the console modernisation,
consisting of the installation of a memory data unit, which would create, record, change and save
a large quantity of data and then as a financial reserve for the contingent expenses regarding
St. James´ organ reconstruction. More detailed info: www.sanctijacobiorganum.comSvatojakubské varhany na CD
St. James Organ on CD

"Tento recitál se vymyká sólovým recitálům běžně dostupným mezi množstvím nahrávek,
jimiž je náš hudební trh v současné době totálně přesycen...",
píše Radek Rejšek
v recenzi CD Hudba pařížských chrámů.

Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List

Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List

Klikněte na CD pro podrobné informace / Click on CD for more info

Seznam prodejních míst: / Available at:
• Bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1
Via Musica, Staroměstské nám. 14, Praha 1
Time Music, Malostranské nám. 13, Praha 1
 
        

Internetový prodej / Online sales:
www.rosamusic.cz/rosaclassic
www.gimel.cz   
nahoru
Informace / Information:
Tel. +420 604 208 490 nebo e-mail:info@auditeorganum.cz
Vstup na nedělní Varhanní hudbu je volný, vstupné dobrovolné.
up