Audite Logo Audite Organum Varhany
Aktuálně Koncerty Mezinárodní varhanní festival Svatojakubské varhany
   


Velikonoční koncert
Easter Concert

20. 4. v 17 hodin / at 5 p. m.

Svatojakubské Ave Maria
St. James´ Ave Maria

1. 5. 2014 v 17 hodin / at 5 p. m.


Varhanní hudba
Organ Music

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica,
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

21. 4. 2014 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

F. COUPERIN (1668-1733)
Gloria in excelsis Deo (Plein jeu)
Tierce en taille

G. F. HÄNDEL (1685-1759)
Fuga B dur, č. 3

A. WILSCHER (1955)
Variace „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ / “Vyjdi ven, mé srdce a hledej radost!”
Quasi Fanfare-Choral, Var.I-Scherzando, Var.II-„per pedes“, Var.III-alla Bolero, Var.IV-Der Kuckuck,
Var.V-Trio, Var.VI-Andacht,Var.VII-Toccatina


J. BONNET (1884-1944)
Variations de concert, Op. 1


27. 4. 2014 v 10 hodin / at 10 a.m.

MIROSLAVA SVOBODOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

B. M. ČERNOHORSKÝ (1684-1742)
Toccata C dur

J. K. VAŇHAL (1739-1813)
Fuga F dur

velké varhany / great organ

A. DVOŘÁK (1841-1904)
Preludium D dur - Fuga D dur

J. S. BACH (1685-1750)
chorální předehra „Herzlich tut mich verlangen“ BWV 727

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)
Sonáta č. 3 A dur, op. 65
Con moto maestoso - Andante tranquillo


Nové CD / New CD !!!

Obsah CD / Complete Track List     

Svatojakubská neděle
Sunday at St. James´

Irena Chřibková - varhany / organ

Naše další CD... / More CDs...


Nadační fond Sancti Jacobi Organum

V letošnim roce vznikl Nadační fond Sancti Jacobi Organum pro shromáždění finančních prostředků
nutných k úhradě modernizace hracího stolu svatojakubských varhan a poté i jako finanční rezerva
pro případné větší opravy. Více na www.sanctijacobiorganum.com

The Sancti Jacobi Organum foundation

has been established in order to raise the needed financial means for the console modernisation,
consisting of the installation of a memory data unit, which would create, record, change and save
a large quantity of data and then as a financial reserve for the contingent expenses regarding
St. James´ organ reconstruction. More detailed info: www.sanctijacobiorganum.comSvatojakubské varhany na CD
St. James Organ on CD

"Tento recitál se vymyká sólovým recitálům běžně dostupným mezi množstvím nahrávek,
jimiž je náš hudební trh v současné době totálně přesycen...",
píše Radek Rejšek
v recenzi CD Hudba pařížských chrámů.

Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List

Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List

Klikněte na CD pro podrobné informace / Click on CD for more info

Seznam prodejních míst: / Available at:
• Bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1
Via Musica, Staroměstské nám. 14, Praha 1
Time Music, Malostranské nám. 13, Praha 1
 
        

Internetový prodej / Online sales:
www.rosamusic.cz/rosaclassic
www.gimel.cz   
nahoru
Informace / Information:
Tel. +420 604 208 490 nebo e-mail:info@auditeorganum.cz
Vstup na nedělní Varhanní hudbu je volný, vstupné dobrovolné.
up