Audite Logo Audite Organum Varhany
Aktuálně Koncerty Mezinárodní varhanní festival Svatojakubské varhany
   

Podzimní varhanní pondělky
Autumn Organ Mondays

20.10. a 27. 10. 2014 od 18 hodin / at 6 p. m.
Varhanní koncerty ve spojení s dechovými nástroji (např. trubka, hoboj, klarinet, trombon, fagot).
Organ concerts in cooperation with wind instrumentalists (trumpet, oboe, clarinet, trombone, basson).


Varhanní hudba
Organ Music

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica,
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

12. 10. 2014 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. S. BACH (1685-1750)
Preludium a fuga G dur BWV 541

P. EBEN (1929-2007)
Zločinnost lidského pokolení

L. BOËLLMANN (1862-1897)
Gotická suita
Introdukce - Menuet - Priere a Notre Dame - Toccata


26. 10. 2014 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

P. EBEN (1929-2007)
Prolog

J. S. BACH (1685-1750)
chorál „ Wer nur den lieben Gott lässt walten“ BWV 647 / „Kdo Bohu ve všem se oddává“
Preludium a fuga c moll BWV 549

P. EBEN (1929-2007)
Epilog


2. 11. 2014 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. S. BACH (1685-1750)
chorálová předehra „Alle Menschen müssen sterben“ / „Všichni lidé zemřít musí“ BWV 643

G. BÖHM (1661-1733)
Partita „Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist der Menschen Leben“ /
    „Ach, jak nicotné, ach jak pomíjivé je žití lidské“

P. EBEN (1929-2007)
Marnost nad marnost

J. S. BACH (1685-1750)
chorálová předehra „Vor deinen Thron“ BWV 668 / “Před Tvůj trůn předstupuji“

G. FAURÉ
In Paradisum


Nové CD / New CD !!!

Obsah CD / Complete Track List     

Svatojakubská neděle
Sunday at St. James´

Irena Chřibková - varhany / organ

Naše další CD... / More CDs...


Nadační fond Sancti Jacobi Organum

V letošnim roce vznikl Nadační fond Sancti Jacobi Organum pro shromáždění finančních prostředků
nutných k úhradě modernizace hracího stolu svatojakubských varhan a poté i jako finanční rezerva
pro případné větší opravy. Více na www.sanctijacobiorganum.com

The Sancti Jacobi Organum foundation

has been established in order to raise the needed financial means for the console modernisation,
consisting of the installation of a memory data unit, which would create, record, change and save
a large quantity of data and then as a financial reserve for the contingent expenses regarding
St. James´ organ reconstruction. More detailed info: www.sanctijacobiorganum.comSvatojakubské varhany na CD
St. James Organ on CD

"Tento recitál se vymyká sólovým recitálům běžně dostupným mezi množstvím nahrávek,
jimiž je náš hudební trh v současné době totálně přesycen...",
píše Radek Rejšek
v recenzi CD Hudba pařížských chrámů.

Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List

Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List

Klikněte na CD pro podrobné informace / Click on CD for more info

Seznam prodejních míst: / Available at:
• Bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1
Via Musica, Staroměstské nám. 14, Praha 1
Time Music, Malostranské nám. 13, Praha 1
 
        

Internetový prodej / Online sales:
www.rosamusic.cz/rosaclassic
www.gimel.cz   
nahoru
Informace / Information:
Tel. +420 604 208 490 nebo e-mail:info@auditeorganum.cz
Vstup na nedělní Varhanní hudbu je volný, vstupné dobrovolné.
up