Audite Logo Audite Organum Varhany
Aktuálně Koncerty Mezinárodní varhanní festival Svatojakubské varhany
   


Přehled koncertů v roce 2015
Concerts Overview 2015

Velikonoční koncert / Easter Concert  •  20. Mezinárodní varhanní festival / 20. International Organ
Festival
  •  Svatojakubský podzim / St. James' Autumn  •  Vánoční varhanní koncerty /
Christmas Organ Concerts


Varhanní hudba
Organ Music

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica,
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

3. 5. 2015 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. S. BACH (1685- 1750)
Preludium a fuga G dur BWV 557
chorál „An Wasserflüssen Babylon“ BWV 653

N. RAWSTHORNE (1929)
Hornpipe humoresque

E. LEBRUN (1967)
Ave Maris Stella
Regina caeli
ze sbírky Malá varhanní kniha pro klášter Mesnil-Saint-Loup, op. 31

J. N. LEMMENS (1823-1881)
Fanfare


10. 5. 2015 v 10 hodin / at 10 a.m.

ALEŠ NOSEK - varhany / organ

Program:

J. S. BACH (1685- 1750)
Preludium e moll BWV 548

S. KARG-ELERT (1877-1933)
La Nuit
z cyklu Trois Impressions, op.72

J. BRAHMS (1833-1897)
O Welt, ich muss dich lassen, op.122

M. REGER (1873-1916)
Fantasie über B-A-C-H, op.46


17. 5. 2015 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

J. I. LINEK (1725-1791)
Preambulia in C

velké varhany / great organ

N. BRUHNS (1665-1697)
Preludium in e

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)
Sonáta č. 3 A dur, op. 65
Maestoso – Andante tranquillo


Nové CD / New CD !!!

Obsah CD / Complete Track List     

Svatojakubská neděle
Sunday at St. James´

Irena Chřibková - varhany / organ

Naše další CD... / More CDs...


Nadační fond Sancti Jacobi Organum

V letošnim roce vznikl Nadační fond Sancti Jacobi Organum pro shromáždění finančních prostředků
nutných k úhradě modernizace hracího stolu svatojakubských varhan a poté i jako finanční rezerva
pro případné větší opravy. Více na www.sanctijacobiorganum.com

The Sancti Jacobi Organum foundation

has been established in order to raise the needed financial means for the console modernisation,
consisting of the installation of a memory data unit, which would create, record, change and save
a large quantity of data and then as a financial reserve for the contingent expenses regarding
St. James´ organ reconstruction. More detailed info: www.sanctijacobiorganum.comSvatojakubské varhany na CD
St. James Organ on CD

"Tento recitál se vymyká sólovým recitálům běžně dostupným mezi množstvím nahrávek,
jimiž je náš hudební trh v současné době totálně přesycen...",
píše Radek Rejšek
v recenzi CD Hudba pařížských chrámů.

Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List

Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List      Obsah CD / Complete Track List

Klikněte na CD pro podrobné informace / Click on CD for more info

Seznam prodejních míst: / Available at:
• Bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1
Via Musica, Staroměstské nám. 14, Praha 1
Time Music, Malostranské nám. 13, Praha 1
 
        

Internetový prodej / Online sales:
www.rosamusic.cz/rosaclassic
www.gimel.cz   
nahoru
Informace / Information:
Tel. +420 604 208 490 nebo e-mail:info@auditeorganum.cz
Vstup na nedělní Varhanní hudbu je volný, vstupné dobrovolné.
up